BIGETRON ALPHA

ROSTER SEASON 12
Super Vynn
Super Vynn
Super Kyy
Super Kyy
Super Xorizo
Super Xorizo
Super Moreno
Super Moreno
Super Kenn
Super Kenn
Aldo
Aldo
Razeboy
Razeboy
XYVE
XYVE
Narashi
Narashi
Falah
Falah
MATCH SEASON 12
2 - 1
Week 1
14 Jul - 17:30
WIN
0 - 2
Week 1
15 Jul - 15:00
WIN
2 - 0
Week 2
27 Jul - 16:30
WIN
2 - 0
Week 2
30 Jul - 19:00
LOSE
0 - 2
Week 3
3 Aug - 16:30
LOSE
0 - 2
Week 3
5 Aug - 15:00
WIN
0 - 2
Week 4
11 Aug - 20:00
LOSE
1 - 2
Week 4
12 Aug - 15:00
WIN
2 - 0
Week 5
18 Aug - 17:30
LOSE
1 - 2
Week 5
19 Aug - 17:30
LOSE
2 - 1
Week 6
7 Sep - 19:00
LOSE
1 - 2
Week 6
10 Sep - 16:30
LOSE
0 - 2
Week 7
14 Sep - 16:30
WIN
0 - 2
Week 7
16 Sep - 15:00
LOSE
2 - 0
Week 8
22 Sep - 20:00
LOSE
2 - 0
Week 8
24 Sep - 16:30
WIN
3 - 0
Playoffs
11 Oct - 18:15
WIN
3 - 2
Playoffs
12 Oct - 18:15
LOSE
0 - 3
Playoffs
13 Oct - 12:30
WIN
3 - 2
Playoffs
14 Oct - 18:15
LOSE